Het cursistenplatform verandert!

Om je doelgroepen nog beter te helpen hun digitale basisvaardigheden aan te scherpen en jou beter te begeleiden bij je opleidingen, wordt het cursistenplatform van 1,2,3 DiGiT aangepast. 

ONTDEK DE NIEUWIGHEDEN

Dit verandert er:

 

CURSISTEN BEKIJKEN LEERMIDDELEN VOORTAAN VIA EEN CODE


CURSISTEN KUNNEN ZELFSTANDIG BLIJVEN VERDERLEREN


JE VOLGT DE VOORTGANG VAN JE CURSISTEN MAKKELIJKER OP

  • Maak eenvoudig toegangscodes aan. Het is makkelijker dan een computer opstarten aan het begin van een sessie!
  • De cursisten geven de code dan op en krijgen toegang tot de verschillende opleidingen.
  • Het volledige platform blijft gratis voor iedereen.
  • Zodra een cursist de basis goed beet heeft, wordt hem of haar gevraagd om een account aan te maken.
    Op zijn account vindt hij of zij alle opleidingen die hij of zij al gevolgd heeft, maar ook nieuwe leermiddelen zodat hij of zij zelfstandig kan verderleren.
  • Via het platform kun je alle gegeven workshops mooi opvolgen.
  • Je ziet het aantal deelnemers per workshop en hebt zo een duidelijk beeld van het aantal personen die jij of je structuur hebben begeleid.

Wat is het doel van deze verandering?

WeTechCare beschouwt het als haar missie om inclusie te vergroten door mensen te helpen met hun digitale basisvaardigheden.

Als vereniging zonder winstoogmerk ontwikkelen we al onze leermiddelen met de steun van partners en sponsors. Hierdoor is het belangrijker dan ooit dat we de impact van 1,2,3 DiGiT op onze doelgroep en de organisaties die het platform gebruiken correct meten.

Ook de vele structuren die begeleiding aanbieden via ons platform en opleidingen organiseren rond digitale basisvaardigheden hebben hier baat bij. We zijn er namelijk van overtuigd dat als we erin slagen de lokale impact van het platform te meten, ook zij hun diensten kunnen verbeteren.

 

Cursisten begeleiden tijdens een opleiding:
WIJ LEGGEN JE UIT HOE JE DAT HET BESTE AANPAKT

1. Geef je cursisten vlot toegang tot de opleiding van jouw keuze met een handige code.

ALS JE GROEPEN BEGELEIDT

Maak via het begeleidersplatform een code aan. Alle deelnemers aan eenzelfde workshop kunnen deze gebruiken.

Vervolgens deel je de code aan het begin van de workshop. De deelnemers tikken de code makkelijk en snel in op het platform en krijgen rechtstreeks toegang tot de opleiding. Ze krijgen ook toegang tot de andere beschikbare leermiddelen.

ALS JE EEN INDIVIDU BEGELEIDT

Maak via het begeleidersplatform een code aan. Vervolgens tikt de persoon die je begeleidt de code in op het platform en krijgt hij of zij toegang tot de leermiddelen.

Wil je de cursist laten kennismaken met één middel in het bijzonder, waarvan je denkt dat het aansluit bij de behoeften van de cursist? Dan kun je dat middel aanklikken en verschijnt het meteen op het scherm van de cursist zodra hij of zij de code invult.

DE OPLEIDING UIT EEN WORKSHOP HERBEKIJKEN

Nodig je cursisten uit om een account aan te maken met hun e-mailadres en een makkelijk te onthouden wachtwoord.

Zodra ze dan thuiskomen, kunnen ze zich aanmelden en de activiteiten uit de workshop opnieuw maken om hun vaardigheden te verbeteren.

MEER OPLEIDINGEN ZELFSTANDIG VOLGEN

Zodra cursisten een account hebben aangemaakt, hebben ze toegang tot alle leermiddelen op het platform. Zo kunnen ze zelf, op hun ritme, verder blijven leren.

 

2. Moedig je cursisten aan om hun leertraject zelfstandig verder te zetten door een account aan te maken.

3. Meet de impact dankzij handige cursistenoverzichten

VOLG OP WIE DEELNEEMT AAN EEN WORKSHOP

Voor elke workshop die je organiseert, ontvang je steeds een overzicht van het aantal cursisten die de code heeft opgegeven en dus het aantal deelnemers.

Bovendien weet je steeds wie er precies heeft deelgenomen als de cursisten ook tijdens of na een workshop een account aanmaken.

MEET HET AANTAL CURSISTEN DIE EEN OPLEIDING HEBBEN GEVOLGD

Dankzij het handige overzicht met daarin het aantal workshops en het aantal deelnemers, kun je de impact van je opleidingen en je structuur makkelijk opvolgen en meten.

Heb je vragen?

Stuur ons dan zeker een mail op contact@123digit.be.